Navnet Gustav Gründgens siger langt fra alle danske teaterinteresserede noget i dag. Men hans liv og virke er stadig interessant og fortæller om en kunstners overlevelsesmuligheder i et diktatur. Mange ældre vil alligevel nok huske i hvert fald filmplakaten med Klaus Maria Brandauer som en uhyggelig og utiltalende Mefisto, et billede på Gustav Gründgens.

Filmen er bygget over Klaus Manns bog ”Mephisto” om kollegaen Gründgens. Mann hadede ham og understregede Gründgens´ rolle som en meddansende teaterdirektør under nazistyret, hvor han var Hermann Görings yndling. Gründgens var for ham djævelens intendant. Det billede fik generelt overvægt efter bogens og især filmens fremkomst.

Andre påpeger Gründgens´ mod til at hjælpe venner og kolleger, som var faldet i nazisternes kløer. De har påpeget, at Gründgens gjorde mere for kolleger mellem 1933 og 1945 end Klaus Mann i hele sit liv.

Den første troværdige biografi

Den tyske teatervidenskabsmand Thomas Blubacher har i mange år gennemarbejdet alle kilder om Gründgens og har personligt interviewet teaterfolk og andre, som kendte Gründgens, naturligvis forudsat, at de stadig var i live. Han har nu skrevet en bog, hvor han kommer rundt om teaterpersonligheden på godt og ondt, men det er her ikke Klaus Manns personlige negative mening om Gründgens, som får mest vægt, selv om facit bliver et både og. Det er blevet en videnskabeligt troværdig biografi, som Gründgens selv har sørget for at at gøre til spændende læsning.

Forholdet til nazismen

Lad os begynde med forholdet til nazismen. Gustav Gründgens stemte på SPD i 1933, da nazisterne overtog magten. Han udnyttede senere sit forhold til ægteparret Göring, hvor fru Emmy var en anset skuespiller, til at skaffe udrejsetilladelser til udlandet for modstandere af regimet. Han krævede og fik gennemført, at Paul Henckels, der efter nazisternes racelove var ”halvjøde”, forblev ansat på Gründgens’ Staatstheater i Berlin til ind i 1945, da det måtte lukke, og han sørgede for, at skjule fru Henckels, der var ”heljøde”, i teatrets garderober under de stadig mere intensive razziaer. Parret overlevede begge nazitiden.  

Da kommunisten, skuespilleren, sangeren og sangdigteren Friedrich Wilhelm Ernst Busch var blevet taget til fange i Belgien efter tyskernes indmarch og ventede på sin dødsdom for højforræderi i Berlin-Moabit fængslet i 1940, blev han hentet ud af Gründgens, som også betalte hans sagførere. ”Gründgens er virkelig den eneste, som er trådt ind for mig og som indirekte reddede mit liv,” sagde Busch, der levede til 1980.

Gründgens kunne sno sig

Den slags eksempler er der mange af i bogen. Naturligvis havde kun et menneske med så stor betydning i tysk kulturliv mulighed for det. Hans personlige risiko var mindre, men den var der.

Gründgens var snu og kunne sno sig, men han kunne også stå stejlt over for ønskerne og kravene fra de to både teater- og musikglade topnazister og på kulturens område stærke konkurrenter, propagandaminister Goebbels og rigsmarskal Göring. Han nægtede trods trusler fra Goebbels og samtidig tilbud om en kæmpegage at medvirke i den antijødiske propagandafilm ”Jøden Süss”.

Teater fri for ideologi og patos

For teaterfolk er den del af Thomas Blubachers bog, som omhandler forholdet til magthaverne, dog mindre interessant end omtalen og den nøgterne vurdering af teatermanden Gustav Gründgens. Han forbandede alt heroisk på teatret, og derfor kunne Goebbels ikke lide hans teateropsætninger. Teatret var for Gründgens noget af en fest. Ideologi og falsk patos var bandlyst fra hans teater. Det er blevet udtrykt, at det lykkedes Gründgens at gøre sine teaterhuse, hvor ordet og kvaliteten herskede, til ”øer i det brune nazistiske hav.”

Hans teaterstil blev kaldt en rigskancellistil, altså en snørklet og stiv teaterform, hvilket det ikke nødvendigvis synes at have været. Teater- og operainstruktøren, nu chef for Staatsoper Berlin Jürgen Flimm kaldte ham ”kancellistilens gralsvogter.” Flimm gjorde det i et forsvar for det dengang opdukkende regiteater, hvor instruktøren er vigtigere end forfatteren.

Gründgens’ råd til sine skuespillere

Jeg har lyst til at citere Gründgens for et råd til sine skuespillere. Da han holdt sin åbningstale som intendant på Hamburgs Schauspielhaus i 1955, sagde han: ”Genér Dem ikke over at betone en sætning korrekt. Det er ikke formalisme. Géner Dem ikke over at få et fast greb om en rolle og beherske den. Det er ikke manieret! Jeg ønsker, at de tre timer om aftenen, da vi udøver vor kunst, er festlige timer, særlige timer for hver af os. Kun sådan bliver de til særlige timer for tilskuerne. Gør hvad De vil i privatlivet, men bring aldrig hverdagen ind på scenen.”  

Denne artikel er delvist baseret på tyske anmeldelser af Thomas Blubachers biografi ”Gustav Gründgens”, udgivet af ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius, pris 14,90 euro uindbundet, 34,90 euro indbundet. Kun på tysk.    

Foto: Liselotte Strelow